Regulamin

REJESTRACJA I OPŁATY

OPŁATA REJESTRACYJNA DLA KONSULTANTA (NIEREFUNDOWANA): 57 zł
Wyłącznie dla Konsultantów. Osoby towarzyszące nie dokonują opłaty podczas rejestracji. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej nie jest gwarancją rezerwacji miejsca – w tym celu należy dokonać opłaty za pakiet konferencyjny AAC 2018.

PAKIETY DLA KONSULTANTA

OFERTA SPECJALNA (Pakiet Produktów gratis): 499 zł
Obowiązuje w terminie: 1 czerwca – 16 lipca 2018 roku.

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI DLA NOWEGO KONSULTANTA: 349 zł
Dotyczy Nowego Konsultanta, który rozpoczął działalność 1 czerwca 2018 roku lub później. Obowiązuje w ciągu pierwszych 30 dni od przystąpienia do Arbonne w roli Konsultanta. Rejestracji i opłaty należy dokonać w całości w terminie: 1 czerwca – 24 września 2018 roku. Obowiązuje Regulamin.

OPŁATA STANDARDOWA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI DLA KONSULTANTA: 499 zł
Rejestracji i opłaty należy dokonać w całości w terminie: 1 lipca – 24 września 2018 roku.

PAKIET DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ

OPŁATA ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ: 349 zł
Obowiązuje w terminie: 1 czerwca – 24 września 2018 roku. Obejmuje wstęp na wszystkie wydarzenia podczas konferencji. W charakterze osoby towarzyszącej nie można zarejestrować innego Konsultanta, a wyłącznie Klienta Preferencyjnego – bez wyjątków. Konsultant może zarejestrować nie więcej niż pięć osób towarzyszących.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

Wszyscy uczestnicy konferencji AAC 2018, w tym zarejestrowane osoby towarzyszące, muszą w całości dokonać odpowiedniej opłaty za udział w konferencji, aby zagwarantować sobie miejsce na AAC 2018. Opłat związanych z rejestracją i pakietami należy dokonać kartą kredytową lub debetową. Akceptujemy następujące karty: Visa, MasterCard oraz American Express.

Uwaga: transakcje Konsultantów z zagranicy (Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Tajwan, Wielka Brytania) zostaną zrealizowane według kursu walut ustalonego na dany dzień. Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby uzyskać szczegółowe informacje.

W przypadku spółek partnerzy biznesowi dokonują takiej samej opłaty jak główny przedstawiciel spółki. Możliwość dokonania opłaty w ratach jest dostępna wyłącznie dla głównego przedstawiciela spółki. Pozostali członkowie spółki muszą uiścić należną kwotę w całości.

MIEJSCA

Miejsca przyznawane są według kolejności przybycia i rejestracji. Dotyczy to uczestników, którzy dokonali opłaty za udział w konferencji w całości. Informujemy, że w przypadku wyprzedania miejsc na to wydarzenie zapisy na liście oczekujących będą prowadzone według kolejności zgłoszeń. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, zadzwoń do Biura Obsługi Klienta Arbonne pod numer 00 800 7060 5060.

OPCJE PŁATNOŚCI W RATACH*

CZTEROMIESIĘCZNY PLAN RATALNY

REJESTRACJA W CZERWCU (Wczesna rejestracja)

Pierwsza rata w wysokości 199 zł zostanie pobrana podczas rejestracji.

Druga rata w wysokości 100 zł zostanie pobrana automatycznie 24 lipca 2018 roku.

Trzecia rata w wysokości 100 zł zostanie pobrana automatycznie 21 sierpnia 2018 roku.

Czwarta rata w wysokości 100 zł zostanie pobrana automatycznie 18 września 2018 roku.

TRZYMIESIĘCZNY PLAN RATALNY

REJESTRACJA W CZERWCU (Wczesna rejestracja)

Pierwsza rata w wysokości 199 zł zostanie pobrana podczas rejestracji.

Druga rata w wysokości 150 zł zostanie pobrana automatycznie 24 lipca 2018 roku.

Trzecia rata w wysokości 150 zł zostanie pobrana automatycznie 21 sierpnia 2018 roku.

REJESTRACJA W LIPCU

Pierwsza rata w wysokości 199 zł zostanie pobrana podczas rejestracji.

Druga rata w wysokości 150 zł zostanie pobrana automatycznie 21 sierpnia 2018 roku.

Trzecia rata w wysokości 150 zł zostanie pobrana automatycznie 18 września 2018 roku.

DWUMIESIĘCZNY PLAN RATALNY

REJESTRACJA W CZERWCU (Wczesna rejestracja)

Pierwsza rata w wysokości 260 zł zostanie pobrana podczas rejestracji.

Druga rata w wysokości 239 zł zostanie pobrana automatycznie 24 lipca 2018 roku.

REJESTRACJA W LIPCU

Pierwsza rata w wysokości 260 zł zostanie pobrana podczas rejestracji.

Druga rata w wysokości 239 zł zostanie pobrana automatycznie 21 sierpnia 2018 roku.

REJESTRACJA W SIERPNIU

Pierwsza rata w wysokości 260 zł zostanie pobrana podczas rejestracji.

Druga rata w wysokości 239 zł zostanie pobrana automatycznie 18 września 2018 roku.

*Wszyscy Konsultanci Arbonne muszą dokonać opłaty rejestracyjnej w wysokości 57 zł. Uiszczenie opłaty rejestracyjnej nie jest gwarancją rezerwacji miejsca – w tym celu należy dokonać opłaty za pakiet konferencyjny AAC 2018.

OBECNOŚĆ

Konsultanci muszą wziąć udział w konferencji AAC 2018 i zarejestrować się do 24 września 2018 roku. Aby otrzymać nagrodę lub wyróżnienie podczas uroczystości podsumowania osiągnięć, Konsultanci Arbonne muszą awansować na dany status najpóźniej do sierpnia 2018 roku. Promocje, które nastąpią po tym terminie, nie będą uznane w trakcie konferencji AAC 2018. Wszyscy uczestnicy muszą mieć ukończone 18 lat.

NIEOBECNOŚĆ

Konsultanci, którzy zapłacą za udział w konferencji, ale nie będą w niej uczestniczyć, powinni anulować swoją rejestrację i pakiety do 24 września 2018. To samo dotyczy osób towarzyszących. Jeśli tego nie zrobią, zostaną uznani za „nieobecnych”. Uczestnicy, którzy anulują swoją rejestrację oraz „nieobecni” nie otrzymają materiałów szkoleniowych, rejestracyjnych ani żadnych innych artykułów przysługujących uczestnikom AAC 2018. „Nieobecni”, zarówno Konsultanci, jak i osoby towarzyszące, nie otrzymają zwrotu pieniędzy za opłacone pakiety. Opłata rejestracyjna również nie jest refundowana.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wszystkie wymogi kwalifikacyjne, warunki, nagrody oraz szczegóły w odniesieniu do konferencji AAC 2018 mogą ulec zmianie według uznania Arbonne. Każdy Konsultant, który według oceny Arbonne dopuścił się manipulacji lub oszustwa, złamał zasady obowiązujące w Arbonne albo zdobył premię lub prowizję w nieuczciwy sposób, może zostać zdyskwalifikowany w trybie natychmiastowym z otrzymania nagrody lub wyróżnienia podczas uroczystości podsumowania osiągnięć.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Ostateczny termin rezygnacji z uczestnictwa w konferencji AAC 2018 to 24 września 2018 roku. W terminie: 1 czerwca – 24 września 2018 roku Konsultanci mogą anulować własne pakiety oraz pakiety osób towarzyszących, które nabyli przez stronę internetową konferencji (Wydarzenia > AAC 2018).

Konsultanci, którzy do 24 września 2018 roku anulują pakiety, swoje lub osób towarzyszących, otrzymają zwrot 50% poniesionej kwoty. Zwrot pieniędzy zostanie zrealizowany z powrotem na kartę, której użyto podczas rejestracji. Nastąpi to w ciągu 3-4 tygodni po zakończeniu konferencji (czyli po 13 października 2017 roku). Konsultanci, którzy anulują pakiety po 24 września 2018 roku, nie otrzymają zwrotu opłaty za udział w konferencji. Opłata rejestracyjna jest nierefundowana.

Anulując własny pakiet, Konsultant anuluje również pakiet osób towarzyszących, jeśli je wcześniej zarejestrował.

Konsultant może jednak anulować pakiet osoby towarzyszącej bez konieczności rezygnacji z własnego pakietu.

Możliwość poprawienia jakości nie tylko swojego życia, ale i życia wielu ludzi dookoła.
Możliwość poprawienia nie tylko swojego życia, ale i życia wielu ludzi dookoła.